Km 68/22

Nr. sprawy: Km 68/22

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Wawrzyniec Bielecki

 

Kancelaria Komornicza, 

Światowida 58/7, Warszawa, 03-144 Warszawa

tel. 22 4164706 / fax.

Sygnatura: Km 68/22

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Wawrzyniec Bielecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2023 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Telewizor Samsung UE55MU6172 1 1 300,00 zł 650,00 zł

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Wawrzyniec Bielecki