Komornik Sądowy Wawrzyniec Bielecki jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Swoim zakresem terytorialnym obejmuje: Praga- Północ , Białołęka , Targówek .

Wierzyciel nie musi wysyłać wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika z rewiru właściwego. Może wybrać komornika spoza tego rewiru, ale tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria z rewiru właściwego. Sporo wierzycieli się na to decyduje, bo np. mają zaufanie do konkretnego komornika, jest skuteczny, został im polecony.