Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi Północ
Wawrzyniec Bielecki

Witam serdecznie na stronie

Kancelarii Komornika Sądowego Wawrzyniec Bielecki przy Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ. Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć użyteczne informacje dotyczące postępowań komorniczych oraz zakresu, w jakim działa komornik.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonywać na nasze konto.

Systemy informatyczne

Korzysta z wielu narzędzi informatycznych.

Wnioski do pobrania

Pobierz wzory wniosków do złożenia w zakładce dokumenty.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne ?

Postępowanie egzekucyjne inicjowane jest na wniosek wierzyciela. Skuteczność tego postępowania w dużym stopniu uzależniona jest od posiadanej wiedzy na temat majątku dłużnika.

Jakie dokumenty należy przedłożyć by komornik wszczął postępowanie egzekucyjne? Wierzyciel do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zobowiązany jest dołączyć oryginał tytułu wykonawczego – tytułu egzekucyjnego stwierdzającego istnienie i zakres nadającego się do egzekucji sądowej uprawnienia wierzyciela wobec dłużnika zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

CZYM SIĘ ZAJMUJE KOMORNIK SĄDOWY ?

Wiele osób utożsamia zakres uprawnień i zadań windykatora z prawami obowiązkami komorników sądowych, a te dwa zawody zasadniczo się od siebie różnią. Dlatego warto dowiedzieć się, kto może zostać komornikiem sądowym oraz jaki jest zakres jego uprawnień. Kim jest…

Zakres terytorialny

Obszar działania kancelarii komorniczej


WIĘCEJ

Licytacje

Licytacje ruchomości i nieruchomości


WIĘCEJ

Egzekucja Alimentów

Windykacja alimentów, pomoc w odzyskaniu zaległych alimentów na dzieci.

WIĘCEJ

Rachunek urzędowy:

50 1050 1025 1000 0092 3947 9273